Våre tjenester

Vi utfører prosjekter innenfor interiørarkitektur og arkitektur.

Oppdraget omfatter et rom, en bygning eller en tomt hvor vi planlegger funksjonelle og estetisk gode løsninger i dialog med deg. Interiørarkitektur og arkitektur handler om å kartlegge behov og se nye muligheter for effektiv arealutnyttelse og funksjonelle og estetiske kvaliteter. Vi liker å involvere håndverkere og andre samarbeidspartnere tidlig for en mer forutsigbar og trivelig prosess og resultat.

De sies at de "de grønneste husene er de som alt er bygget".
I tillegg til generelle prosjekter har Hiim en interesse for eldre hus og transformasjon av eldre bygninger.
Vi gjør mulighetstudier og utvikling av konsept for ny bruk, kartlegging av kvaliteter, skissering, opptegning og prosjektering.

Hiim påtar seg også oppgaver innenfor produktsøk til photoshoots og scenografi. Gjerne med utgangspunkt i lookbook eller moodboard.