Interiørarkitektur - prosess

Vi starter med et uforpliktende møte (eller samtale). Vi snakker om hva dere ønsker i størrelsesorden, samt både praktisk og estetisk og hva budsjettrammen deres er for prosjektet. I faget vårt er det ikke alltid en lineær prosess, men målet er at forløpet ser slik ut:

Skisse / 2D

Vi kommer hjem til dere og ser på rommene eller bygningen dere ønsker å utbedre, vi gjør en overordnet oppmåling av rom og areal. Vi vil gjerne høre hva slags kvaliteter dere setter pris på, både praktisk og estetisk. Vis oss gjerne referanser som inspirerer dere. Deretter jobber vi frem et skisseforslag som inneholder et overordnet planforslag, forlag til type materialer og arbeider som skal utføres. Skisseforslaget kan dere benytte til å undersøke pris hos utførende håndverker og ulike materialer, slik at dere vet om dere ligger innenfor budsjett.

Detaljering / 3D

Vi starter med et møte hvor vi tar utgangspunkt i skisseforslaget. I denne prosessen er det viktig med tilbakemeldinger og tett dialog. Vi tegner opp i 3D-modell slik at dere kan se visualiseringen underveis. Vi beregner 14 - 21 arbeidstimer per rom. Til slutt vil dere ha en riveplan, målsatt møbleringsplan, belysningsplan, arbeidstegninger for møbelsnekker, farge- og materialbeskrivelse og produktliste.

Prosjektledelse / 4D

Så skal det bygges! Om dere ønsker hjelp til prosjektledelse kan vi følge opp med koordineringen videre. Å hente inn priser fra ulike utførende /entreprenør. Bestille produkter. Vi kan rådføre i problemstillinger som dukker opp underveis. Vi har også samarbeid med ansvarlig søker ved
ev. søknad til det offentlige.