Låven På Solberg

Nybygg som viderefører gårdshistorien

Gårdstunet på Solberg ligger vakkert plassert, omgitt av kulturlandskap og skog. På Solberg har man et sterkt ønske om å bevare tunet, men den gamle låven kunne ikke reddes. For å formidle historien videre ble den nye landbruksbygningen tegnet med tydelige referanser til den gamle låven, men interiøret er praktisk og moderne. på noen måter er dette et sirkulær prosjekt. Taksteinen på den gamle låven ble plukket møysommelig ned og har nå blitt benyttet i restaureringen av taket på det gamle hovedhuset. Autentisk treverk fra låven har blitt tatt til side og skal brukes i interiøret i selskapslokalet i 3. et. (tidligere kjørebrua). Tegnearbeidet ble utført i tett samarbeid med gårdbrukere.